15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.