14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.