22 En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw; hij zal als uit Bazan voortspringen.