24 Wederspannig zijt gij geweest tegen den HEERE, van de dag af, dat ik u gekend heb.