24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken?