14 En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage.