40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.