16 En gij zult den ram slachten, en gij zult zijn bloed nemen, en rondom op het altaar sprengen.