11 Want zo zegt de Heere HEERE: Het zwaard des konings van Babel zal u overkomen.