Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 25:29

29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede.