29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede.