Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 27:24

24 En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het!