16 En Laban had twee dochters: de naam der grootste was Lea; en de naam der kleinste was Rachel.