Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 29:14

14 Toen zeide Laban tot hem: Voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees! En hij bleef bij hem een volle maand.