Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 29:24

24 En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd.