Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 31:20

20 En Jakob ontstal zich aan het hart van Laban, den Syrier, overmits hij hem niet te kennen gaf, dat hij vlood.