23 En zij wisten niet, dat het Jozef hoorde; want daar was een taalman tussen hen.