Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 42:32

32 Wij waren twaalf gebroeders, zonen van onzen vader; de een is niet meer, en de kleinste is heden bij onzen vader in het land Kanaan.