31 Maar wij zeiden tot hem: Wij zijn vroom; wij zijn geen verspieders.