12 Waarover ook als ik naar Damaskus reisde, met macht en last, welk ik van de overpriesters had,