6 Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.