25 Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen.