42 Een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt.