22 Uw zilver is geworden tot schuim; uw wijn is vermengd met water.