5 De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.