7 De ganse aarde rust, zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich.