11 Daarom rommelt mijn ingewand over Moab, als een harp, en mijn binnenste over Kir-heres.