6 De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen.