7 Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht.