12 Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen.