11 Zal niet het oor de woorden proeven, gelijk het gehemelte voor zich de spijze smaakt?