9 Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet?