10 In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.