23 Hij vermenigvuldigt de volken, en verderft ze; Hij breidt de volken uit, en leidt ze.