21 Hij giet verachting over de prinsen uit, en Hij verslapt den riem der geweldigen.