25 Zij tasten in de duisternis, waar geen licht is; en Hij doet hen dwalen, als een dronkaard.