22 Hij openbaart de diepten uit de duisternis, en des doods schaduwe brengt Hij voort in het licht.