2 Gelijk gijlieden het weet, weet ik het ook; ik zwicht niet voor u.