3 Maar ik zal tot den Almachtige spreken, en ben belust mij te verdedigen voor God.