1 Ziet, dat alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan.