5 Och, of gij gans stilzweegt! Dat zou ulieden voor wijsheid wezen.