16 Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijner zonden wil.