18 En voorwaar, een berg vallende vergaat, en een rots wordt versteld uit haar plaats;