9 Hij zal van den reuk der wateren weder uitspruiten, en zal een tak maken, gelijk een plant.