10 Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan?