13 Dat gij uw geest keert tegen God, en zulke redenen uit uw mond laat uitgaan.