11 Zijn de vertroostingen Gods u te klein, en schuilt er enige zaak bij u?