12 Waarom rukt uw hart u weg, en waarom wenken uw ogen?