2 Ik heb vele dergelijke dingen gehoord; gij allen zijt moeilijke vertroosters.