2 Zijn niet bespotters bij mij, en overnacht niet mijn oog in hunlieder verbittering?