12 Zijn macht zal hongerig wezen, en het verderf is bereid aan zijn zijde.